<$BlogRSDURL$>

Saturday, February 02, 2008

گزيده‌اي از شعرهاي تركي ميرحبيب ساهر به‌چاپ مي‌رسد

به همراه انتشار ترجمه‌ي مجموعه‌اي از شعرهاي اوكتاي رفعت، رسول يونان گزينه‌اي از شعرهاي تركي ميرحبيب ساهر را منتشر مي‌كند.

«پكي از سيگار» نام مجموعه‌اي از شعرهاي اوكتاي رفعت - شاعر ترك - است. اين مجموعه گزيده‌اي از شعرهاي اين شاعر است كه به همراه مليح جودت آنداي و اورهان ولي، پايه‌گذار سبك جديدي در شعر تركيه شدند.

همچنين ميرحبيب ساهر از شاگردان ميرزاتقي خان رفعت بوده است. او سه مجموعه‌ي شعر تركي با نام‌هاي «كوشن»، «ليريك شعرلر» و «سحر ايشيقلا نير» دارد، كه يونان شعرهايي را از اين سه مجموعه گزينش كرده و به همراه تعدادي از شعرهاي منتشرنشده‌ي تركي اين شاعر كه از خانواده‌ي او گرفته است، در مجموعه‌اي منتشر خواهد كرد.

ميرحبيب ساهر - شاعر و معلم تبريزي - متولد سال 1282، تا اواسط دهه‌ي 40 به معلمي پرداخت.

از آثار فارسي ساهر به مجموعه‌هاي شعر «سايه‌ها»، «خوشه‌ها»، «شقايق»، «كتاب شعر ساهر»، مجموعه‌ي داستان «ميوه‌ي گس» و «نمونه‌هايي از نظم و نثر تركي به زبان فارسي» مي‌توان اشاره كرد.

ميرحبيب ساهر سال 1364 درگذشت و در بهشت زهرا (س) به خاك سپرده شد.

اما از آثار رسول يونان، رمان «خيلي نگرانيم، شما ليلا را نديده‌ايد؟» به تازگي از سوي نشر افكار منتشر شده است.

مجموعه‌ي شعر «جاماكا»ي اين شاعر نيز در روزهاي آينده از سوي نشر امرود به‌چاپ خواهد رسيد. اين مجموعه شامل شعرهاي اجتماعي و عاشقانه‌ي تركي يونان است.isna

This page is powered by Blogger. Isn't yours?